voorstellen

Mijn naam is Tiny Mannak. Na een aantal jaren als docent te hebben gewerkt, heb ik in Amsterdam een driejarige opleiding tot remedial teacher afgerond.

Ik heb 16 jaar ervaring als docent en 10 jaar als remedial teacher op het ROC te Amsterdam.

Sinds 2008 werk ik vanuit Wormer als zelfstandig Remedial Teacher en help ik basisschoolkinderen met reken-, taal-, of leesproblemen.

Ik ben aangesloten bij de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers