Remedial Teaching

Wanneer extra leerhulp nodig is !

Het doel

Soms lopen basisschoolkinderen op één onderdeel van het lesprogramma een achterstand op.

Een achterstand kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld:

 • Het kind is te bescheiden en durft niet goed om hulp te vragen.
 • Het kind is een tijd ziek geweest en heeft veel leerstof gemist.
 • Het kind kan de aangeboden leerstof niet goed verwerken.
 • Er is sprake van een leerstoornis: dyslexie of dyscalculie.
 • Door ingrijpende gebeurtenissen in het dagelijks leven is het kind minder met de leerstof bezig.

Het gevolg van een achterstand is bijna altijd dat een kind leren niet meer zo leuk vindt. Vaak krijgt het zelfvertrouwen een deuk en wordt de motivatie minder. Zo komt het kind in een vicieuze cirkel terecht. Extra hulp is meestal een goed middel om die cirkel te doorbreken. Door de remedial teaching worden stap voor stap de hiaten weer opgevuld.
De aanpak is op de persoon afgestemd. Het kind doet weer succeservaringen op.
Het zelfvertrouwen groeit en het kind is weer gemotiveerd om te leren.

Mijn streven is dat het kind weer zo snel mogelijk mee kan komen in de klas.

De hulp die ik daarbij kan bieden ligt op het terrein van:

 • lezen, voor het verbeteren van:
  • de leestechniek
  • het niveau van begrijpend lezen
  • het toepassen van leesstrategieën
 • Spelling en grammatica
 • Rekenen
 • Schrijfmotoriek
 • Vergroten van de studievaardigheid en de concentratie
 • Verbeteren van de werkhouding en de zelfstandigheid