Dyslexie Screening Test

Als het leesniveau van een kind achterblijft of het blijft maar steeds spelfouten maken, zou er sprake kunnen zijn van dyslexie. Bij een vermoeden van dyslexie kan ik de Dyslexie Screening Test (DSTNL) afnemen. Deze test is een snelle screening op dyslexie en bepaalt of er een kans bestaat dat het kind dyslectisch is. De DST kan afgenomen worden bij kinderen tussen de 6,5 en 16,5 jaar. De test duurt tussen de 30 en 45 minuten. Er wordt een aantal korte testjes afgenomen. Er wordt geen beroep gedaan op kennis.

Resultaat
Na afname van de test volgt een gesprek waarin de resultaten worden besproken. Er wordt voor de ouders een schriftelijk verslag gemaakt.

Geen diagnose
Er wordt geen diagnose gesteld of dyslexieverklaring afgegeven. Daarvoor is een uitgebreider onderzoek bij een erkende dyslexie instantie of een orthopedagoog nodig.

De voordelen
Als via de instanties een dyslexieonderzoek gedaan wordt, kost dat meestal honderden euro's. Deze investering wordt niet vergoed als blijkt dat het kind niet dyslectisch is. Die onzekerheid kan door middel van deze test weggenomen worden en het wordt duidelijk of doorgaan voor een nader onderzoek, voor het verkrijgen van een dyslexieverklaring, nodig is.

Geen dyslexie; wel een lees en/of spellingprobleem?
Als uit de DST blijkt dat er geen sprake van dyslexie is blijft misschien een lees en/of spellingprobleem over. Dat is minder ernstig, maar vraagt ook om een oplossing. Nadat vastgesteld is welke problemen er zijn, kan er een plan opgesteld worden voor een bepaalde tijd. Zie het hoofdstuk "werkwijze" op deze site.

Dyslexieverklaring
Als uit de DST blijkt dat er wel een verhoogde kans op dyslexie bestaat, kan het traject worden gestart voor een dyslexieverklaring. Een dyslexieverklaring geeft het kind recht op een aantal faciliteiten zoals extra tijd bij toetsen en examens, mondelinge in plaats van schriftelijke toetsen, gebruik van de computer met spellingcontrole en schriftelijke toetsen met grotere letters en afbeeldingen.