Kleine groepjes

Het kan voor kinderen heel stimulerend zijn om in kleine groepjes les te krijgen.
Dit is ook mogelijk als er voldoende kinderen zijn die ongeveer met hetzelfde probleem te kampen hebben.