Werkwijze

Als ouder/verzorger kunt u een afspraak maken voor een gesprek.
In dit gesprek wordt duidelijk waarvoor de extra hulp nodig is én of ik die hulp kan bieden. Daarna worden er afspraken gemaakt over het tijdstip en wordt ingeschat hoeveel lessen er nodig zullen zijn.
Aan het eerste gesprek zijn geen kosten verbonden.

Maatwerk

Na aanmelding maak ik een plan.

Dit plan bestaat uit:

 • Een onderzoek (waar zit het probleem precies)
 • Opstellen van een handelingsplan
 • Begeleiding
 • Evaluatie en een eindtoets.
 • Het handelingsplan bestaat uit:
  • Een verslag van het onderzoek
  • Inventarisatie van sterke en zwakke punten voor wat betreft de leerstof, de sociale vaardigheden en de studievaardigheid
  • Omschrijving van de wijze van samenwerking met de school van het kind
  • Een duidelijk omschreven doel

Voor ieder kind wordt maatwerk geleverd.
Ik gebruik bestaande methodes en ontwikkel zelf materiaal dat toegespitst is op het probleem én op de interesse van de leerling.

Samenwerking met de basisschool

Na toestemming van de ouders wordt contact opgenomen met de basisschool van het kind.
De hulp heeft de meeste kans van slagen als ik aansluit bij de leerstof en de werkwijze van de basisschool.

Op de hoogte

U wordt ten minste één keer per maand op de hoogte gehouden van de vorderingen van uw kind.